087 8407373
Tехнологии

Какво означават класовете на защита от проникване (IP индекси)?

Информация за IP / Класове на защита от проникване и техните NEMA еквиваленти (информацията се предоставя само ориентировъчно, подробна справка и съвет можете да получите от подходящо компетентна служба)

IP кодът съдържа две цифри(напр. IP65) в повечето случаи свързани с нивото на защита осигурявано от кожуха или корпуса.

Първата цифра се отнася до защитата от твърди тела, както следва:

0: Без специална защита 

1: Защитен от твърди предмети до 50мм в диаметър

2: Защитен от твърди предмети до 12 мм в диаметър 

3: Защитен от твърди предмети до 2,5мм в диаметър

4: Защитен от твърди предмети до 1мм в диаметър

5: Ограничена защита от проникване на прах

6: Напълно защитен от проникване на прах

Втората цифра се отнася до защита от проникване на течности, както следва:

0: Без специална защита

1: Защитен от вертикално падащи капки

2: Защитен срещу капеща вода, когато е наклонен под ъгъл до 15 градуса от нормалното положение

3: Защитен от пръскане с ъгъл до 60 градуса

4: Защитен от пръскане от всички посоки

5: Защитен срещу водна струя

6: Защитен срещу силна водна струя

7: Защитен от кратко потапяне до 1 m8: Защитен срещу дълготрайно потапяне

Пример: IP66 = Напълно защитен от прах и защитен срещу силна водна струя

Класовете на NEMA (National Electrical Manufacturers Association) могат да бъдат приблизително . сравнени с тези от IP системата, както е показано по-долу. Други фактори, като антикорозионна защита са включени в системата на NEMA, моля направете справка с официална документация за подробности.

NEMA 1 =   IP10 

NEMA 2 =   IP11 

NEMA 3 =   IP54 

NEMA 4 =   IP56 

NEMA 4X = IP66 *Прилагат се допълнителни изисквания

NEMA 6 =   IP67 

NEMA 12 = IP52 

NEMA 13 = IP54

Свържете се с мен относно моето приложение

Имате някакви въпроси към наш специалист по помпи относно ваше приложение? Искате да разберете как помпите могат да помогнат на вашето приложение? Оставете данните за контакт с вас и някой от нашите експерти по помпи ще се свърже с вас!