0878407370
Tехнологии

помпи за OEM приложения

Проектирането и производстото на помпите за OEM приложения, се прави така че впоследствие да се ползват като част от изделие, което се продава на краен клиент. Обикновено помпите се закупуват в големи количества, с идентични или подобни характеристики. За редица случаи и приложения, производителят заедно с клиента могат да разработят или стандартизират портфолио от специфични продукти, отговарящи на специфични клиентски изисквания.

помпи за OEM приложения