0878407370
Tехнологии

помпи за OEM приложения

Проектирането и производстото на помпите за OEM приложения, се прави така че впоследствие да се ползват като част от изделие, което се продава на краен клиент. Обикновено помпите се закупуват в големи количества, с идентични или подобни характеристики. За редица случаи и приложения, производителят заедно с клиента могат да разработят или стандартизират портфолио от специфични продукти, отговарящи на специфични клиентски изисквания.

Contact me about my application

Have you got any questions regarding your application for our pump expert? Do you want to know how pumps can help your process? Leave your contact details and one of our pump experts will contact you! 

помпи за OEM приложения