087 8407373
Tехнологии

Защо диафрагмените помпи Verderair са толкова ефективни?

Факт е, че двойно-диафрагмените помпи не са най-високо производителните помпи на пазара.  Все пак обаче, една двойно-диафрагмена помпа може да бъде най-доброто решение за приложения, които изискват нещо повече от просто пренос на флуид, a и на течности съдържащи твърди частици, вискозен или лепкав продукт. 

Обемните диафрагмени помпи задвижвани със сгъстен въздух са конструирани да бъдат най-ефективните двойно-диафрагмени помпи. 

Двойно-диафрагмените помпи допринасят за:

  • Повишена производителност
  • Намалени експлоатационни разходи
  • Подобрена работна среда

Технически това води до:

  • По-висок дебит
  • По-нисък разход на въздух
  • По-малко техническо обслужване

Защо Verderair е считана за най-ефективната двойно-диафрагмена помпа задвижвана със сгъстен въздух?

  • Бързодействащи въздушни вентили и новаторски дизайн на въздушните камери
  • Иновативна картина на потока

Съществува тенденция да се използват електронни контролери на хода, за да станат по-ефективни двойно-диафрагмените помпи. Някои помпи наистина стават по-ефективни, но процедурата по поддръжката се усложнява, а цената на помпите се повишава. Задвижваните със сгъстен въздух помпи Verderair са проектирани да могат да работят по-ефективно без да се използва спомагателно или допълнително оборудване. 

Въздушните вентили са конструирани така, че да имат най-бързото превключване при двойно-диафрагмените помпи предлагани на пазара. След като диафрагмата достигне края на своя ход до момента на превключване на въздушния вентил не се подава повече сгъстен въздух. 

Освен това, специално внимание е обърнато на отвеждането на използвания сгъстен въздух колкото е възможно по-бързо извън помпата. Задвижваните със сгъстен въздух помпи Verderair имат иновативен модел на потока, за да сведат до минимум загубите от вътрешно триене. Тези характерни особености на конструкцията гарантират, че сгъстеният въздух се разходва само за придвижване на течността, а не за да компенсират загубите от триене.

В резултат на това се получава двойно-диафрагмена помпа използваща по-малко сгъстен въздух и изпомпваща повече течност без допълнителни приспособления!

Свържете се с мен относно моето приложение

Имате някакви въпроси към наш специалист по помпи относно ваше приложение? Искате да разберете как помпите могат да помогнат на вашето приложение? Оставете данните за контакт с вас и някой от нашите експерти по помпи ще се свърже с вас!