087 8407373
Tехнологии

Инженерингови решения за диафрагмените помпи

От първото им пускане на пазара през 50-те години на 19 век, конструкцията и основните принципи на работа на диафрагмените помпи задвижвани с въздух са останали много сходни и досега с тези на ранните двойно-диафрагмени помпи. Конструкцията изглежда много ясна, но поради променливия принцип на работа на помпата е необходимо да се полагат специални грижи, за да се поддържат помпите в състояние без утечки.

Две са зоните, които трябва да бъдат уплътнени, за да се задържи течността във вътрешността на помпата: контакта между диафрагмата и външната камера на помпата и контакта между колекторите и външната камера на помпата.

Традиционно за уплътняване на зоните в съседство с камерата на помпата се използват лентови скоби или болтове. При използване на скоби, особено при по-големи помпи и при продукти с по-висок вискозитет, напрежението причинявано от движението на помпите може да доведе до утечки. По тази причина Verder избра да използва като стандартно изпълнение вариантите със закрепване с болтове. Болтовете са разпределени по повърхността на уплътнението, за да се уеднакви натискът върху цялата площ на уплътнението.

Чертежите илюстрират принципа на уплътняване между тръбопроводите и външните камери на помпата.  

Въпреки че на пръв поглед проблемът изглежда ясен, необходимо е високо-технологично инженерно решение, за да се проектира и построи перфектна безутечна помпа като Verderair. 

Свържете се с мен относно моето приложение

Имате някакви въпроси към наш специалист по помпи относно ваше приложение? Искате да разберете как помпите могат да помогнат на вашето приложение? Оставете данните за контакт с вас и някой от нашите експерти по помпи ще се свърже с вас!