0878407370
Tехнологии

Въздушно задвижваните двойно мембранните помпи (AODD) осигуряват най-гъвкавите и лесни помпени решения. Това ги прави отлично решение за работа с много голяма гама от течности. Какво точно прави помпата, за да е толкова лесноприспособима? Работният принцип за позитивно изместване, с възвратно-постъпателно движение на мембраните, чрез която те "изсмукват" и след това "тласкат" навън течността. Това позволява да се изпомпват течности с вискозитет 1-25,000cPs (в зависимост от размера на входа) и със специфично тегло до 1.8 г/см3. Примерните течности варират от вода до течен шоколад, разтворители, киселини, храни, съдържащи твърди частици, отпадни води, кремове и гелове. Тъй като течността минава през помпата без да се натъкват на всички въртящи се механизми или сложни компоненти, по този начин Verderair помпа може да прехвърли абразивни каши, лепкави сиропи, разяждащи химикали, запалими течности и дори малки твърди частици, а в някои случаи може да се използва една и съща помпа! Тъй като няма изискване изпомпваният флуид, да се използва за смазване или охлаждане, като част от работният и принцип, тя може да работи на сухо, да самозасмуква и такъв работен режим не я поврежда.

Двойно-диафрагмени пневматични помпи