0878407370
Tехнологии

Центробежните помпи работят на принципа на преобразуването на механичната енергия подведена от ел. двигател, в хидравлична енергия чрез работното и колело. Защо да ползваме центробежни помпи? Конвеционалната центробежна помпа осигурава преноса на много големи обеми течност, с добра ефективност. Обикновено изпомпваните флуиди са с нисък вискозотет и съдържание на твърди частици, но има модели за транспортиране на течности с известно съдържание на твърди частици или газови мехури. При работа на помпата в оптималната и точка, тя полвза малко количество енергия за пренос на големи обеми течност. Сърцето на помпата е работното и колело. То може да се изработи в различни конфигурация - отворено, затворено или с формата на винт. Различните варианти позволяват изпомпването на подобни на вода чисти течности, такива за флуиди със съдържание на твърди частици, дълги влакна, кални води, шламове. 

Центробежни помпи
Знаете ли на какви изисквания трябва да отговаря Вашта помпа? Конфигуриране