0878407370
Tехнологии

Как работят центробежните помпи?

Центробежните помпи работят на принципа на преобразуването на механичната енергия подведена от ел. двигател, в хидравлична енергия чрез работното и колело. Защо да ползваме центробежни помпи? Конвеционалната центробежна помпа осигурава преноса на много големи обеми течност, с добра ефективност. Обикновено изпомпваните флуиди са с нисък вискозотет и съдържание на твърди частици, но има модели за транспортиране на течности с известно съдържание на твърди частици или газови мехури. При работа на помпата в оптималната и точка, тя полвза малко количество енергия за пренос на големи обеми течност. Сърцето на помпата е работното и колело. То може да се изработи в различни конфигурация - отворено, затворено или с формата на винт. Различните варианти позволяват изпомпването на подобни на вода чисти течности, такива за флуиди със съдържание на твърди частици, дълги влакна, кални води, шламове. 

Contact me about my application

Have you got any questions regarding your application for our pump expert? Do you want to know how pumps can help your process? Leave your contact details and one of our pump experts will contact you! 

Центробежни помпи