0878407370
Tехнологии

Помпи за тежък работен режим

Бутално-диафрагмените помпи са идеално решение за приложения изискващи високи налягания. Помпите имат много компактна конструкция и затова, в сравнение с конвенционалните модели помпи за високо налягане са на много по-ефективни енергийно. Работният им режим осигурява поток без пулсации, а благодарение на голямо разнообразие от конструктивни материали, те могат де се използват в най-различни индустрии. Благодарение на херметически затворена конструкция, е възможно изпомпване на агресивни, кристализащи вещества или на течности със съдържание на твърди частици.

Contact me about my application

Have you got any questions regarding your application for our pump expert? Do you want to know how pumps can help your process? Leave your contact details and one of our pump experts will contact you! 

Помпи за тежък работен режим