0878407370
Tехнологии

Помпи за тежък работен режим

Бутално-диафрагмените помпи са идеално решение за приложения изискващи високи налягания. Помпите имат много компактна конструкция и затова, в сравнение с конвенционалните модели помпи за високо налягане са на много по-ефективни енергийно. Работният им режим осигурява поток без пулсации, а благодарение на голямо разнообразие от конструктивни материали, те могат де се използват в най-различни индустрии. Благодарение на херметически затворена конструкция, е възможно изпомпване на агресивни, кристализащи вещества или на течности със съдържание на твърди частици.

Помпи за тежък работен режим