0878407370
About Verder

Verder Liquids гарантира, че вашите лични данни са в безопасност

Нашите (потенциални) клиенти са най-важният аспект на нашия бизнес. Ето защо ние предприехме важни стъпки, за да сме сигурни, че вашите данни са в безопасност и на сигурно място за в бъдеще.

Как гарантираме, че вашите данни са в безопасност?

 

 

Винаги сме сложили усилия за да осигурим безопасността на вашите данни. Но благодарение на новия закон GDPR имахме възможността да погледнем внимателно нашия бизнес, за да видим как можем да подобрим този аспект.

Използваме редица методи, за да гарантираме, че данните за клиентите се съхраняват по сигурен начин:

Има назначен служител по защита на данните, който наблюдава как и защо Verder събира и обработва данните на клиентите;

• Подобряване на договорите за обработка на данни с всички страни, участващи в групата Verder Liquids Group, за да се осигури максимална защита;

• Ново споразумение за поверителност, отразяващо изискванията на GDPR, на всеки уеб сайт на Verder Liquids;

• Актуализирана "бисквитка" с опции за включване или изключване на използването в онлайн на данните ви;

• Силни вътрешни процедури за управление и обработка на данни за клиентите, независимо къде се намирате.

 

Смятаме, че тези подобрения ще гарантират сигурността на вашите данни.