0878407370
About Verder

Увод в Industry 4.0 представен от г-н Андрис Вердер - CEO Verder

Всички обсъждания и вниманието в света на помпи и свързаното с тях промишленост са концентрирани върху Industry 4.0, а също и във Verder Group са отпуснати повече средства за останаване в крак с днешните технологии.

Industry 4.0 не е просто списък на основните промени, които можем да видим. Консолидирането на доставчици, един процес, който се извършва от преди няколко години, се ускорява от непрекъснато променящите се изисквания на нашите потребители. Вече не е достатъчно да предлагаме "само" един добър продукт, но въпроси като скорост за представяне на оферта, доставка, обслужване на клиенти, отговаряне на техните изисквания, това всичнко влияе върху необходимостта от промяна в организациите ни.

Увеличаването на скоростта в това което правим, е значимо и представлява стандартно очакване от страна на клиента. Този аспект е двигател на подобрените структури в сегашния момент на най-известните компании. Комуникацията между производителя и дистрибутора трябва да бъде възможно най-ефективна и разходите за трансграничните административни процеси вече не могат да се поемат от нашите клиенти. Тези промени изискват пълен преглед на организацията и осигуряване на възможности за международно организирани доставчици.

Разбира се, много стъпки, които да са свързани с ИТ или Industry 4.0, не могат да бъдат направени без специален фокус върху организационните структури.

Виждаме ясна тенденция, при която клиентите са по-добре информирани и търсят доставчици, които са обективни при избора на технологии. Важна задача за Verder Group, е  че ние трябва да гарантираме че имаме задълбочено познание за различните производствени технологии от пазарните ниши, са много важни аспекти за осигуряване на реални решения за клиентите.

Променящите се и ориентирани към клиента организации ще бъдат подкрепени от Industry 4.0 и обратно.

Андрис Вердер