0878407370
About Verder
Technosheet Verderflex Peristaltic Pumps Vantage 5000 Modbus

ДОЗРИВОКА С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ – БЕЗОПАСЕН ПРОЦЕС С ИЗПОЛЗВАНЕ НА VERDERFLEX VANTAGE 5000 ПЕРИСТАЛТИЧНА ПОМПА С ОПЦИЯ MODBUS

Новата версия MODBUS RTU на перисталтичната помпа Verderflex Vantage 5000 осигурява по-лесна системна интеграция и комуникация в реално време чрез дистанционно управлявана помпена мрежа.

Modbus® RTU е прост, стабилен, глобално използван открит протокол за комуникация на данни с над 7 милиона активни възли или точки за връзка, използвани в Северна Америка и Европа. Тя позволява на един главен контролер, като например PLC, да работи лесно с множество единични помпи Verderflex Vantage 5000 в цифрово контролирани системи за дозиране или измерване с висока разделителна способност.

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

До 24/7 Verderflex Vantage 5000 помпи могат да бъдат свързани в мрежа чрез стандартен индустриален модел, с безплатен лиценз за данни MODBUS® RTU. Опростена системна интеграция във външно управлявани магистрали за данни. Всяка помпа Vantage 5000 може да бъде уникално идентифицирана в мрежата. Повече помпи могат да бъдат контролирани от един главен контролер, напр. PLC или компютър

ФУНКЦИи И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОМПите VERDERFLEX VANTAGE 5000 подключени към модула MODBUS 

• Протокол MODBUS® RTU - лесна системна интеграция и комуникации на данни.

• Vantage 5000 цветен LCD сензорен екран за бързо програмиране на помпата, мрежова конфигурация и дефиниция на адреса на устройство.

• USB порт на помпа позволява една помпа да се настрои, след което системните настройки да се валидират и след това да се копират на други помпи, като по този начин се спестява време за конфигуриране на помпата.

• Разделителна способност 4000: 1 за всяка помпа.

• Дистанционните команди включват стартиране, спиране, увеличаване или намаляване на потока или скоростта на помпата и промяна на посоката на изпомпване.

• Дистанционно отчитане на параметрите на помпата, включително време на работа, дата на калибриране и брояч на заданията.

• Отдалечен мониторинг на състоянието на сензорите на Vantage 5000, включително скъсване на маркуча,  задействане на аларми при отваряне на предния капак, плюс аналоговите входове като сензори за нивото на захранващия или захранващия резервоар.

• Работа при скорости до 921600 байта.

MODBUS® е търговска марка на