087 8407373
About Verder

Лаборатории

Научното Направление на Вердер Груп е активно в подготовката на проби (Retsch GmbH), оптичен анализ на частици (Retsch Technology GmbH), елементен анализ (Eltra GmbH) и термична обработка (Carbolite Ltd., Gero GmbH).

Вердер България ЕООД е търговско представителство на Вердер Груп за България и представя на Българския пазар решения за термична обработка (Carbolite), подготовка на проби (Retsch) и характеризиране големината и формата на частици (Retsch Technolоgy).

Моля обърнете се към Вердер България (office@verder.bg) при интерес от нашите продукти или нужда от поддръжка и сервиз.

Повече информация можете да намерите на уеб страниците:

Carbolite

Базирана във Великобритания, компанията е с дългогодишни традиции в производството на високотемпературни пещи и сушилни до 1800°C и капацитет от 1 до 10 000 литра. Продуктите на Carbolite са добре познати по света в индустрии като Космонавтика, Керамична, Металургия, Минна, Фармацевтична, Електроника, Композитни материали и Материалознание. Carbolite произвеждат и специализирани пещи и сушилни, ползващи се за изследвания, въглища, кокс, изследване на железни руди, злато и претопяване, опепеляване и такива за ползване в т.н. чисти стаи.

RETSCH

Retsch е световен лидер в производството на инструменти за хомогенизиране на лабораторни проби за анализ, както и за анализ големината на твърди частици посредством пресяване. Компанията произвежда мелници и челюстни трошачки, способни да намалят големината на частиците до нужната аналитична финост, пресевни машини и тестови сита, както и подпомагащи уреди. Инструменните на Retsch се използват в контрола на качеството и изследванията, представителни проби, отговарящи на специфични стандарти и процеси, в които се изисква смилане без контаминация от тежки метали.

MICROTRAC MRB

MICROTRAC MRB разработва и предлага последно поколение оптични системи за анализ на частици (големина и форма) в суспензии, емулсии, колоидни системи, прахове и гранули, базирани на Dynamic Image Analysis and Laser Light Scattering технологии. Диапазонът на измерване на частиците се простира от 0,3 nm до 30 mm. Размера и формата на частиците определя някои от най-важните свойства на материалите като течливост и разтворимост. Определянето и поддържането на тези свойства играят съществена роля в производството, научните изследвания и качествения контрол.