0878407370
About Verder

Вердер България ЕООД е основана през 2010 г като важен доставчик на помпено и лабораторно оборудване за България. Вердер България се възползва от значителния опит на холдинга Вердер, натрупан в областта на инженеринг на промишлените процеси и помпено оборудване. 

През този период на значителен растеж Вердер България ЕООД се превърна в търговска марка синоним на качество, отлично следпродажбено обслужване, експертни и висококачествени услуги и подкрепа за сектора на промишлени процеси, производство, възобновяеми енергийни източници и строителство. 

Вердер България ЕООД разчита на неограничена подкрепа от холдинга Вердер, която гарантира, че крайният потребител има достъп до широка гама помпено оборудване, системи и услуги на световно ниво и иновации.

Помпено оборудване

Марин Мереуца
Тел.: 0878407373
e-mail: marin.mereuta@verder.bg
office@verder.bg

 

Лабораторно оборудване RETSCH
Михаил Маринов
Тел.: 0877282428
Тел/Факс: 02 9584085
e-mail: mihail.marinov@verder.bg  

office@verder.bg