087 8407373
Индустрии

Помпи за ХВП

Химическата промишленост има най-високите изисквания по отношение на използваните помпи. Те трябва едновременно да осигуряват защита на работниците и на околната работна среда. Производителите на химикали, трябва да се справят с агресивни киселини, които са силно токсични, силно запалими и експлозивни. Освен обработката на опасни течности, трябва да се осъществява топлинно управление на процеса, както и обработка на отпадъчни води чрез химическо дозиране или дори нанофилтруване.

Вердер има дългогодишен опит в изпомпването на химикали. Благодарение на широката продуктова гама и разнообразието от възможности за избор на материали в контакт с изпомпвания флуид, имаме възможност да Ви предложим най-правилното решение за изпомване, независимо дали става дума за дозиране, трансфер или рециркулация на флуиди.

ХВП & Напитки