087 8407373
Industries

Безопасното изпомпване на черна боя с помпи Verderair Pure

В леярната промишленост се формират леярските форми, които се третират чрез "черно пране", за да се постигне по-гладка повърхност. Като резултат, крайния продукт има най-малко възможно недостатъци на повърхността си. Черната боя, получена като резултат на измиването, съдържа много абразивни частици, които имат лошо влияние върху живота на помпата.

Процесът

Черната боя се изпомпва в банята за измиване, където са потопени формите. Покритието на металите се измива с черната боя, които има роля да полира грубата форма на отливките. 

Проблемът

Клиентът е използвал стандартен модел двойна диафрагма с корпус от неръждаема стомана и легла на клапани, топки и диафрагми, изработени от буна каучук. Помпата работи 15 часа на ден, 5 дни в седмицата. Инжинерите от поддръжка установиха, че поради много абразивни свойства на черната боя, използвана в процеса на измиване: топките, леглата на и диафрагмите претърпяват прекомерно износване и трябва да бъдат сменени на всеки 6 седмици.

Решението

Клиентът тества помпа VA-P25 PE с легла от PE, топки и диафрагми от EPDM . Тестваната помпа е била използвана за 10 седмици, преди да бъде разглобена, като по време на използването е  увеличила работния цикъл с почти 70%. Помпите от гама Verderair Pure с части оъ PE имат по-добра устойчивост на абразивно износване отколкото тези от неръждаема стомана. Нашият клиент е много доволен, тъй като  престой на производството е сведен до минимум и разходите за резервните части е значително намален, тъй като помпата съдържа по-малко резервни части и по-дълъг експлоатационен живот на мембраните.

Предимства

  • по-малко износване
  • по-малко поддръжка
  • по-малко използвани резервни части
  • по-малко изразходвани пари!