087 8407373
Индустрии

помпи за фармация и козметика

Високите хигиенни стандарти във фармацевтичната промишленост гарантират на всички нас висококачествени и безопасни продукти. Нашите помпи задоволяват и надхвърлят тези изисквания. Те решават всички тези предизвикателства: изключително висок или нисък вискозитет, изпомпване на течности с чувствителност към срязване и, разбира се, изпомпването на абразивни течности.

Нашите хигиенни помпи за производството на козметични и фармацевтични продукти са съответно сертифицирани и се предлагат с различно качество на повърхностна обработка. Надеждните ни помпи предлагат най-доброто почистване и способност за самоизточване.

Фармцевтична & Козметика