038771112
Technologieën

Engineering membraanpompen

Sinds de eerste introductie in de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn de constructie- en basiswerkprincipes van luchtgedreven membraanpompen sterk gelijk gebleven aan die van de vroegere dubbele membraanpompen. De constructie ziet er heel eenvoudig uit, maar vanwege het alternerend werkprincipe van de pomp moet er speciale zorg aan worden besteed om de pompen lekvrij te houden.

Er zijn twee zones die moeten worden afgedicht om de vloeistof in de pomp te houden: het contact tussen het membraan en de buitenste pompkamer en het contact tussen het verdeelstuk en de buitenste pompkamer.

Traditioneel worden klembanden of bouten gebruikt om de zones grenzend aan de pompkamer af te dichten. Door klemmen te gebruiken, vooral bij grotere pompen en bij toepassingen met producten met een hogere viscositeit, kan de stress veroorzaakt door de beweging van de pompen tot lekkages leiden. Om deze reden heeft Verder ervoor gekozen standaard geschroefde versies te gebruiken. De bouten zijn verdeeld over het afdichtingsoppervlak om de druk over het afdichtingsgebied gelijk te maken.

De tekening illustreert het afdichtingsprincipe tussen de spruitstukken en de buitenste pompkamers.

Hoewel het in eerste instantie eenvoudig lijkt, is een hoge mate van engineering nodig om een ​​perfecte lekdichte pomp te bouwen zoals de Verderair blijkt te zijn.

Contacteer mij over mijn toepassing

Heeft u een vraag over uw toepassing voor onze pomp expert? Wilt u weten hoe pompen in uw proces kunnen helpen? Laat uw contactgegevens hier achter en een van onze pomp experts neemt contact met u op!