038771112
About Verder

Industry 4.0, de opinie van onze CEO Andries Verder

Er is veel aandacht en discussie in de pompenwereld, en in industrie in het algemeen over “Industry 4.0”. Ook binnen de Verder Groep worden er hard gewerkt om voorop te blijven lopen in de technologische veranderingen binnen de hedendaagse industrie.

“Industry 4.0” is slechts een deel van de grote veranderingen die we momenteel meemaken. De consolidatie van leveranciers die al een aantal jaren aan de gang is, wordt versneld doordat de behoeften van onze gebruikers veranderen. Het is niet langer voldoende om "slechts" een goed product te maken; wensen van klanten op het gebied van informatie, snelheid van offertes, levering en service hebben ertoe geleid dat organisaties hun werkwijze drastisch hebben moeten aanpassen.

Bij alles wat we doen is er een verwachtingspatroon ontstaan van versnellen. Deze versnelling is aanzienlijk en is inmiddels een standaard verwachting geworden. Dit stimuleert bedrijven om de structuur en organisatie van de processen te verbeteren. De lijnen tussen fabrikant en distributeur moeten worden verkort. Ook kosten voor cross border administratieve processen kunnen niet langer worden doorberekend aan onze afnemers. Deze veranderingen vragen een volledige herziening van de organisatiestructuren zoals we die tot nu toe hebben gekend. Tevens biedt het geweldige kansen voor internationaal georganiseerde leveranciers.

IT en “Industry 4.0” spelen natuurlijk een heel belangrijke rol bij dit veranderingsproces, maar de weg naar de werkwijze van de toekomst, kan niet worden bereikt zonder focus op organisatiestructuren.

We zien een duidelijke trend waarbij klanten beter worden geïnformeerd en op zoek gaan naar leveranciers die objectief zijn in hun selectie van technologieën. Het was de missie van de Verder Groep om op het gebied van fabricage over alle mogelijke knowhow in nichemarkt technologieën te kunnen beschikken, om zo aan de klanten echte oplossingen te kunnen bieden. 

Organisaties die dit veranderingsproces omarmen en zich focussen op de wensen van de klant zullen worden ondersteund door Industry 4.0 en zullen er tevens veel profiijt van hebben. 

Andries Verder